top of page
groene cirkel.png

Betrouwbaarheid

U wilt natuurlijk graag weten waar u aan toe bent. Daarom maken wij van tevoren duidelijke afspraken over de prijs en levertijd, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. U krijgt per e-mail een vrijblijvende prijsopgave, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Privacy

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de door u verstrekte opdracht. Uw gegevens worden uitsluitend bewaard in het kader van onze zakelijke relatie met u en worden nooit doorverkocht. Verder worden uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk verwerkt en veilig opgeslagen.

Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de beëdigd tolk-vertaler. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens. U mag altijd verzoeken om inzage  in uw persoonsgegevens, en om wijziging of verwijdering van deze gegevens.

Contactfunctionaris gegevensbescherming: info@hansdevries.com

Wij garanderen een discrete behandeling van uw gegevens. Wij hebben dagelijks te maken met gevoelige informatie, die wij uiteraard vertrouwelijk behandelen. Uw gegevens zijn nog eens extra beschermd door de erecode die geldt voor alle leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).

Ervaring en specialisaties

Welke deskundigheid kunt u van ons verwachten?

Wij bieden 30 jaar ervaring in het tolken en vertalen voor verschillende opdrachtgevers.

Wij vertalen alle soorten teksten, met als specialisaties:

juridische documenten

commerciële teksten

technische teksten

Bij ons geldt: afspraak is afspraak. U ontvangt uw vertaling op het overeengekomen moment.

contact2.png
Contact
Profielfoto6.jpg
Over
bottom of page